Superfomax

Superfomax

EAN: 7340063520217

Kartong EAN: 17340063520214

Artikelnummer: 152021

Ett högskummande alkaliskt medel för rengöring av alla ytor inom livsmedelsindustrin.

Kan produceras i olika emballage storlekar

Mer information

Skicka produktintresse